šperk stret 2014

 

SSposter2014 SSprogram2014

 

Ateliér s+m+l_XL Kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
Vás pozýva na 6. ročník medzinárodnej konferencie súčasného šperku
ŠPERK STRET
8. – 10. október 2014

Šiesta medzinárodná konferencia súčasného šperku v Bratislave _ Šperk Stret´14, ktorú organizuje ateliér s+m+l_XL Kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, nadväzuje na tradíciu rozvíjania povedomia o tejto výtvarnej disciplíne. Šperk Stret je stretnutím profesionálnych umelcov, teoretikov a odborníkov z oblasti súčasného výtvarného šperku a dizajnu. Tohtoročný prednáškový cyklus na tému “Skupiny verzus Individuality” predstaví rôznorodé pohľady a prístupy na tvorbu súčasného šperku. Cieľom projektu je podnietiť interdisciplinárny výskum a otvoriť fórum pre dialóg a diskusiu. Súčasťou konferencie je viacero sprievodných výstavných podujatí.